Bewonersvereniging  Uilenstaete

kleinschalig 50+ complex

Welkom

Uilenstaete is een complex van uitsluitend koopappartementen, gesitueerd rond een gemeenschappelijke hal en gelegen aan de Korhoenstraat 4-62 te Maassluis. Het is het domicilie van Bewonersvereniging "Uilenstaete" Maassluis. Het gebouw voldoet aan de meest moderne wooneisen en is voorzien van meerdere speciale voorzieningen op het gebied van de veiligheid. Het complex is in februari 2000 opgeleverd en in gebruik genomen.

Doelstelling

De Bewonersvereniging “Uilenstaete” is een woonvorm waar ouderen zelf de regie hebben over hun eigen woning en de gemeenschappelijke ruimten. Ze kunnen rekenen op de steun en het gezelschap van hun medebewoners, die elkaar kunnen helpen met eenvoudige dagelijkse dingen en elkaar emotioneel ondersteunen. Zo voorkomen ze eenzaamheid en blijven ze actief. In “Uilenstaete” kun je je woonomgeving naar eigen wens inrichten, maar ook samenwerken met anderen over het beheer van de gemeenschappelijke ruimten en het dienstbetoon. Je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn, maar je kunt wel genieten van de levenservaring, de kennis, de bekwaamheden, de hulp en de vriendschap die elke bewoner te bieden heeft. Het belangrijkste is dat je betrokken bent op elkaar en dat je vreugde en verdriet kunt delen. Let wel, de Bewonersvereniging “Uilenstaete” is geen zorgcentrum. Je kunt geen zorg verwachten van de gemeenschap, alleen aandacht.

De centrale pijlers van Uilenstaete

Geborgenheid

Veiligheid

Eén en ander betekent voor de individuele bewoner, zo nodig, onderlinge emotionele en praktische bijstand in de vorm van een geïntensiveerde burenhulp. Zolang mogelijk kunnen blijven leven in een situatie waarbij je, indien de omstandigheden dat nodig maken, een beroep kunt doen op (vertrouwde) buren. Belangrijke voordelen zijn verder het voorkomen van eenzaamheid en isolement,waardoor je actiever bij de samenleving betrokken blijft. Een gevoel van geborgenheid is dan ook veelal aanwezig. Daarnaast hebben de meeste bewoners wel één of enkele andere bewoners waarmee ze een vriendschappelijke relatie onderhouden en met wie zij, naast de activiteiten in de woongemeenschap, nog andere activiteiten ondernemen.

Betrokkenheid

De onderlinge sociale betrokkenheid uit zich vooral in emotionele steun (altijd iemand om even koffie te drinken en een praatje te maken) en praktische steun (er is altijd wel iemand die je helpt bij klusjes in huis). Je kunt dus iets voor de ander betekenen, maar ook zonodig steun van de ander ontvangen! Kortom: op een positieve manier letten op elkaar. De bewoners van Uilenstaete verwachten door de gezamenlijke woonvorm een plezierige derde levensfase in te gaan, met maatschappelijke betrokkenheid, onderlinge zorg en sociale en milieuvriendelijke voordelen. Zoals het met elkaar boodschappen doen, het delen van auto's en abonnementen en ondersteuning bij artsenbezoek. Aan de andere kant zullen de bewoners niet gauw vereenzamen. Ze komen elkaar tegen op de gang, op het terras, bij een van koffierondes in de gezamenlijke huiskamer, of tijdens het klussen in de tuin. Iedereen wil op elkaar betrokken zijn, maar ook ieders privacy moet gewaarborgd zijn. Een ieder moet zich veilig en vrij , niet gecontroleerd voelen

De volgende punten geven aan dat het met de veiligheid van Uilenstaete goed gesteld is:

  • Goedgekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk op ramen, deuren en lichtkoepels.
  • Verlichting bij de hoofdingang en in het Atrium en deuren van de bergingen.
  • Alle woningen zijn aangesloten op een videofooninstallatie, zodat kan worden waargenomen wie er op de bel drukt bij de hoofdingang.
  • Middels spion in huisdeur zicht op degene die voor de deur staat.
  • Het complex is voorzien van een brandmeldinstallatie; deze is gekoppeld aan de dakluiken. en jalouzieramen die, gestuurd door een computer, tevens de klimaatregeling in het Atrium verzorgt.
  • Rookmelder in alle portieken.
  • Brandblusapparaten in alle portieken en diverse andere plaatsen in het complex.

Privacy

Privacy is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het recht op privacy wordt ook wel omschreven als het recht om met rust te worden gelaten. Privacy is een ruim begrip: het gaat onder meer om de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven en het recht vertrouwelijk te communiceren via, brief, telefoon, e-mail en dergelijke. Privacy betekent dat men dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of zelfs weet van heeft. Al deze aspecten bevinden zich in ruime mate binnen Uilenstaete. Iedereen heeft de beschikking over zijn of haar eigen woning en als men de deur achter zich dicht doet is privacy voor de volle 100% gewaarborgd.

Protect and save our wildlife
with simple individual actions

Placeholder Picture

Historie

Placeholder Picture

Uit het comité Ouderen in Maassluis ontstond het idee tot een samenwoningsvorm voor senioren in Maassluis. Initiatiefnemers hiervan waren Nel v.d. Burg, Nic van Lint en Nico Oosterlee. Een initiatief is mooi, maar het moet nog uitgevoerd worden. Als het trio het van tevoren geweten had, zou het zich nog wel eens achter de oren gekrabd hebben. Maar hun doorzettingsvermogen heeft toch geresulteerd in een complex waar wij met zijn allen trots op zijn. Al direct bij het begin was het wel duidelijk dat ze het niet alleen konden. Er werd geinformeerd en om begeleiding gevraagd bij de L.V.G.O. Bovendien werd de Maassluise Woonstichting (W.S.M.) om hulp gevraagd en na wat besprekingen bleek Hans Ploeg een warm medestander. Ook hij moest heel wat weerstanden overwinnen, maar was toch in staat om menig instantie te overtuigen van de zin van deze samenlevingsvorm. Het partnerschap tussen de Bewonersvereniging Uilenstaete en de W.S.M. werd een feit. De naam Uilenstaete ontstond naar aanleiding van het feit dat het complex in een vogelbuurt staat en ouderdom voor wijsheid doorgaat. Na veel plannen te hebben gemaakt en voorgelegd aan onder andere diverse gemeentelijke instanties kwam uiteindelijk de bouwvergunning tot stand.
En na enige problemen - een leverancier van bouw-elementen kon niet meer aan zijn verplichtingen voldoen - kon de firma v.d. Waal op 13 januari 1999 gaan beginnen met de bouw. In 2000 konden de kopers hun huis gaan bewonen en waren alle appartementen verkocht.