Bewonersvereniging

Uilenstaete.
Onderlinge SteunBij de Bewonersvereniging “Uilenstaete” heeft men onderling steun aan elkaar,zowel emotioneel als in de praktijk van eenvoudige dagelijkse dingen.

 

Privacy 
Alle bewoners hebben  de beschikking over zijn of haar eigen woning en als men de deur achter zich dicht doet is privacy voor de volle 100% gewaar-borgd.

Sociale Betrokkenheid
De onderlinge sociale betrokkenheid uit zich vooral in emotionele en praktische steun.


GeborgenheidHet samenwonen geeft een verbondenheid die het maken van onder-linge contacten vergemakkelijkt.

Veiligheid

Door de politie is vastgesteld, dat alle woningen in ons complex voldoen aan de inbraak preventie normen.Het onderhoud van de gebou-wen, het atrium en tuin van het complex wordt in eigen beheer verzorgd door de Vereniging van Eigenaren.              
Gezamenlijke activiteiten


Er is een activitei-tencommissie, samengesteld uit een aantal bewo-ners,die van tijd tot tijd voor een ieder wat wils organiseren.


Copyright © 2012. All Rights Reserved.