Bewonersvereniging

Uilenstaete.

Privacy is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt.
Het recht op privacy wordt ook wel omschreven als het recht om met rust te worden gelaten.

Privacy is een ruim begrip: het gaat onder meer om de bescherming van persoonsgegevens,
de bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven en het recht vertrouwelijk te communiceren via, brief, telefoon, e-mail en dergelijke.

Privacy betekent dat men dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of zelfs weet van heeft. 

Al deze aspecten bevinden zich in ruime mate binnen Uilenstaete.
Iedereen heeft de beschikking over zijn of haar eigen woning en als men de deur achter zich dicht doet is privacy voor de volle 100% gewaarborgd.


Copyright © 2012. All Rights Reserved.