Bewonersvereniging

Uilenstaete.


Het samenwonen geeft een verbondenheid die het maken van onderlinge contacten vergemakkelijkt. Eén en ander betekent voor de individuele bewoner, zo nodig, onderlinge emotionele en praktische bijstand in de vorm van een geïntensiveerde burenhulp.


Zolang mogelijk kunnen blijven leven in een situatie waarbij je, indien de omstandigheden dat nodig maken, een beroep kunt doen op (vertrouwde) buren.

Belangrijke voordelen zijn verder het voorkomen van eenzaamheid en isolement,waardoor je actiever bij de samenleving betrokken blijft.
Een gevoel van geborgenheid is dan ook veelal aanwezig.

Daarnaast hebben de meeste bewoners wel één of enkele andere bewoners waarmee ze een vriendschappelijke relatie onderhouden en met wie zij, naast de activiteiten in de woongemeenschap, nog andere activiteiten ondernemen.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.