Bewonersvereniging

Uilenstaete.

Een  activiteitencommissie, samengesteld uit een aantal bewoners, organiseert o.a.

  

  • Bezoek aan musea, steden
  • Wandelingen
  • BBQ
  • gezamenlijke maaltijden
  • Sjoelen
  • Kaarten
  • Lezen


Deelname aan activiteiten zijn geheel vrijwillig.


Daarnaast is het natuurlijk van belang dat er een aantal formele aspecten goed worden geregeld.
Zo wordt eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering gehouden, waaraan deelname natuurlijk zeer wenselijk is.

Een ledenvergadering dient om thema's, die van belang zijn voor alle bewoners aan de orde te stellen en te bespreken.
Tevens wordt er door het bestuur verantwoording afgelegd over het voorgaand jaar en worden plannen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt.

Doelstelling:

Het doel van de hierboven genoemde bijeenkomsten, dus ledenvergadering en de diverse activiteiten, is o.a. het leren respecteren en accepteren van elkaar.
Immers, de zelfstandigheid van de bewoneres, in medeverantwoording voor elkaar is het uitgangspunt van ons wooncomplex "Uilenstaete".

  

Copyright © 2012. All Rights Reserved.