Bewonersvereniging

Uilenstaete.Bij de  Bewonersvereniging “Uilenstaete” heeft men onderling steun aan elkaar,  zowel emotioneel als in de praktijk van eenvoudige  dagelijkse dingen.

In deze woonvorm met zijn gemeenschappelijke  elementen, nemen ouderen zelf het initiatief en  bepaalt ieder op zich hoe zijn of haar woonomgeving eruit moet zien.
Het gaat daarbij om een combinatie van zelfstandigheid en privacy in de eigen woning en 
collectief beheer over de gemeenschappelijke ruimten, afspraken over de dagelijkse gang van zaken en wederzijds dienstbetoon.


Door veranderingen in je omgeving en het ouder worden kun je je eenzaam gaan voelen.

Doelstelling van onze bewonersvereniging is dan ook, dit gevoel zoveel mogelijk te proberen  te voorkomen, door de bewoners met elkaar in contact te brengen.
Door dit contact is er altijd wel iemand aanwezig om mee te praten over belevenissen, vreugde en zorgen , die je bezig houden en daarbij hoef je niet met iedereen in deze gemeenschap even goede vrienden te zijn.


Daarnaast is de ervaring, dat je in “Uilenstaete” profiteert van de levenservaring, de kennis, de bekwaamheden, de hulp en de vriendschap, die elke inwoner op zich biedt.

Een voordeel in een gemeenschap zoals de onze is, dat bewoners elkaar inspireren om actief te blijven. Samen dingen doen, van kaarten tot samen ergens heen gaan en zeker niet alleen in verenigingsverband.
Door mee te doen aan wat er zoal georganiseerd wordt, maar veelal toch individueel. 
Het voordeel hierbij is v.w.b. ons wooncomplex, dat openbaar vervoer op loopafstand bereikbaar is.

Bovenstaande samengevat, het zit’m vooral in betrokken zijn op elkaar, naar elkaar omkijken, vreugde en verdriet met elkaar kunnen delen.

Met nadruk, dit om misverstanden te voorkomen, de Bewonersvereniging “Uilenstaete” is 
geen zorgcentrum. De bewoner kan geen zorg eisen uit deze gemeenschap, wel aandacht.


Copyright © 2012. All Rights Reserved.