Bewonersvereniging

Uilenstaete.

De volgende punten geven aan dat het met de veiligheid van Uilenstaete goed gesteld is.

 • Goedgekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk op ramen, deuren en lichtkoepels.
 • Verlichting bij de hoofdingang en in het Atrium en deuren van de bergingen.
 • Alle woningen zijn aangesloten op een videofooninstallatie, zodat kan worden waargenomen
  wie er op de bel drukt bij de hoofdingang.
 • Middels spion in huisdeur zicht op degene die voor de deur staat.
 • Het complex is voorzien van een brandmeldinstallatie; deze is gekoppeld aan de dakluiken
  en jalouzieramen die, gestuurd door een computer, tevens de klimaatregeling in het Atrium verzorgt.
 • Rookmelder in alle portieken.
 • Brandblusapparaten in alle portieken en diverse ander plaatsen in het complex.

Onderhoud

Het onderhoud van de gebouwen, het atrium en tuin van het complex wordt in eigen beheer verzorgd door de Vereniging van Eigenaren "Uilenstaete".

De aansturing vindt plaats door een onderhoudscommissie samengesteld uit een bestuurder, gekozen door de eigenaren, bijgestaan door een drietal bewoners van het complex.

De onderhoudscommissie wordt verder door verschillende bewoners geholpen bij het onderhoud en schoonmaken van o.a. "de Olm", onze gezamenlijke ontmoetings- en activiteiten ruimte, het atrium en de tuin.

Verantwoording wordt afgelegd aan de leden van de VvE door de bestuurder en onderhoudscommissie op de jaarlijks gehouden algemene ledenvergadering medio april.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.