Barbeque in Uilenstaete.

In ons gezamenlijke ontmoetings- en activiteitencentrum en het atrium vinden diverse activiteiten plaats.